Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Προκήρυξη εκλογών στο Ν.Α.Ο.Κ.Θ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    Ύστερα από την υπ΄αριθμ. 30/09-01-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Ο.Κ.Θ., και σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού του ομίλου μας, καλούνται τα μέλη, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποηθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 09:00 το πρωί, στο Εντευκτήριο του Ομίλου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. για τα έτη 2010-2011
  4. Έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής
  5. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2011
  6. Έγκριση προϋπολιγισμού Εσόδων-Εξόδων 2012
  7. Προτάσεις- Ερωτήσεις
  8. Αρχαιρεσίες για την εκλογή 11 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
  9. Αρχαιρεσίες για την εκλογή 3 τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών της Εξελεκτικής Επιτροπής.
    Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα 19 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης και με οσαδήποτε μέλη του Ομίλου μας παρευρεθούν.
    Τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, μέχρι το τέλος του 2011 και κατά την ψηφοφορία να προσκομήσουν Αστυνομική Ταυτότητα ή Ταυτότητα του Ομίλου μας.    Η τακτοποίηση των τυχόν  ταμειακών εκκρεμοτήτων των μελών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Ο.Κ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΚΑΛΙΑΡΟΓΛΟΥ Δ.                        ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘ..

Πηγή: www.naokth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: