Αποτελέσματα Πανελληνίων Πρωταθλημάτων από το 2000 μέχρι σήμερα

Τα πλήρη αποτελέσματα και πίνακες μεταλλίων των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών από το 2000 μέχρι σήμερα. 

2015 
81o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23

2014 
80o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
80o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2013 
79o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
79o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2012 
78o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
78o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2011 
77o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
77o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2010 
76o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
76o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2009
75o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
75o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2008
74o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
74o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2007
73o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
73o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2006
72o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
72o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2005
71o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων/Ελ. Βαρών/-23
71o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & ΑΜΕΑ

2004
70o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων& Ελ. Βαρών
70o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & Παλαιμάχων

2003
69o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων& Ελ. Βαρών
69o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων

2002
68o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων& Ελ. Βαρών
68o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων & Παλαιμάχων

2001
67o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων & Ελ.Βαρών
67o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων και Παλαιμάχων

2000
66o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων & Ελ.Βαρών
66o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων