Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Εγγραφή Αθλητών στον Ειδικό Πίνακα της Γ.Γ.Α. (Αναγνώριση αθλητικών επιτυχιών)

Εστάλησαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Κωπηλασίας οι αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσουν οι αθλητές που έχουν αθλητικές διακρίσεις, προκειμένου να εγγραφούν στον Ειδικό Πίνακα της Γ.Γ.Α. και να τύχουν των ευεργετημάτων του Νόμου 4115/2013 (Άρθρο 38: Επιβραβεύσεις αθλητικών διακρίσεων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτανθούν στα σωματεία τους ή να κατεβάσουν τις αιτήσεις από εδώ.
Ακολουθούν οι αιτήσεις και το σχετικό άρθρο του Νόμου μαζί με την Υπουργική απόφαση 1218.

Δεν υπάρχουν σχόλια: