Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Το Σάββατο 3/3 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.


Το Σάββατο 3 Μαρτίου στις 09:00 στο ξενοδοχείο "Μιστάλ" του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΚΟΦΝΣ .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Έγκριση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της 29/10/11

2.Έγκριση ή μη Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού έτους 1ης /01-31/12/2011

3.Έγκριση ή μη Ισολογισμού έτους 1ης /01-31/12/2011

4.Έγκριση ή μη της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 1ης/ 01-31/12/2011

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: