Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Προκήρυξη εξετάσεων για νέους Διαιτητές


Η ΕΚΟΦΝΣ, μετά από πρόταση της ΚΕΔ, προκηρύσσει διαδικασία εξετάσεων για την ονομασία νέων Δοκίμων Διαιτητών Κωπηλασίας, στις περιοχές της Θεσσαλονίκης (μέχρι 2 Διαιτητές) και στον Βόλο (1 Διαιτητής).
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

  1. Να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.
  2. Να έχουν αποσυρθεί της ενεργούς αγωνιστικής δραστηριότητας από διετίας.
  3. Να είναι ηλικίας από 25 έως 45 ετών.

Η προηγούμενη ενασχόληση με το άθλημα και η γνώση ξένης γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί.

Υποψηφιότητες, με το απαραίτητο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 προς την ΚΕΔ μέσω της ΕΚΟΦΝΣ, είτε απευθείας, είτε μέσω Σωματείου, στο info@kopilasia.gr

Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) θα καθοριστούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: