Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Προκήρυξη διασυλλογικών αγώνων Ν.Ο.Μαυροχωρίου

Προς
Σωματεία – Μέλη Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.                                  Μαυροχώρι 5 Ιουνίου
ΙΟΥΝΙΟΥ   2013
ΚΟΙΝ.:  Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. – Κ.Ε.Δ.                                       Αριθ. Πρωτ.: 11


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Αρ. 01/2013
 


Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει διασυλλογικούς αγώνες Κωπηλασίας « ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΑΥΡΟΒΙΝΩΝ» με τους ακόλουθους όρους και πρόγραμμα:

1.-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 στο Κωπηλατικό στίβο Μαυροχωρίου.

2.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ


Ώρα / Αγώνισμα
Απόσταση (μέτρα)
1.
09:30  Διπλό Σκίφ (2x) Κορασίδων
1.000
2.
09:40  Σκίφ (1x) Παίδων
1.000
3.
09:50  Τετράκωπος ( 4- ) Παίδων
1.000
4.
10:00 Διπλό Σκίφ (2x)  Κορασίδων - Παίδων Αρχαρίων 2002
   500
5.
10:10 Σκίφ (1x)  Κορασίδων Αρχαρίων  2001
1.000
6.
10:20 Διπλό Σκίφ (2x) Παίδων Αρχαρίων
1.000
7.
10:30 Τετραπλό Σκίφ (4x) Παίδων Αρχαρίων
1.000
8.
10:40 Σκίφ Παίδων (1x) Αρχαρίων
1.000
9.
10:50 Διπλό Σκίφ (2x)  Κορασίδων Αρχαρίων
1.000
10
11:00 Σκίφ Κορασίδων  (1x) Αρχαρίων
1.000
11.
11:10 Δίκωπος (2-) Κορασίδων
1.000
12.
11:20 Διπλό Σκίφ (2x) Παίδων
1.000
13.
11:30 Τετραπλό Σκίφ (4x) Κορασίδων
1.000
14.
11:40  Σκίφ (1x) Εφήβων
1.000
15.
11:50 Διπλό Σκίφ (2x)  Νεανίδων
1.000
16.
12:00 Σκίφ (1x)  Κορασίδων
1.000
17.
12:10 Τετραπλό Σκίφ (4x) Παίδων
1.000
18.
12:20 Σκίφ (1x)  Παλαιμάχων Ανδρών - Γυναικών
1.000
19.
12:30 Διπλό Σκίφ (2x) Παλαιμάχων Ανδρών - Γυναικών
1.000
  

Σε αγωνίσματα που θα δηλωθούν περισσότερες από έξι συμμετοχές θα σχηματισθούν κατά την κλήρωση ξεχωριστές σειρές με ξεχωριστούς νικητές κάθε σειράς. Η εκκίνηση της μίας σειράς από την άλλη θα γίνεται με διαφορά πέντε λεπτών 
Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης του ανωτέρω προγράμματος για λόγους ανωτέρας βίας.

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Στους αγώνες ισχύει ο κανονισμός της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες για την αυστηρή τήρηση του εν λόγω κανονισμού με σκοπό την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων. Τα σωματεία και οι αθλητές τους συμμετέχουν με ιδία αυτών ευθύνη.
Υπενθυμίζεται η υποχρέωση να είναι όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές/αθλήτριες εφοδιασμένοι με πρόσφατα θεωρημένα δελτία υγείας.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία – μέλη της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.
Τα πληρώματα πρέπει να αγωνίζονται με ομοιόμορφες ενδυμασίες και κουπιά. Επίσης όλα τα σκάφη θα πρέπει να φέρουν αριθμό διαδρομής.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
α) Πρέπει να φθάσουν στο nomavrohoriou@gmail.com  μέχρι την Τετάρτη 26/06/2013 και ώρα 19:00 προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότερη οργάνωση των αγώνων.
Στις δηλώσεις (επισυνάπτεται σχετική έντυπη φόρμα) θα πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του v. 1599 από τον Πρόεδρο ή τον  Γεν. Γραμματέα ή τον αρμόδιο Έφορο, ότι οι αθλητές του σωματείου που εκπροσωπούν αγωνίζονται με ιδία αυτών ευθύνη.
β) Στις δηλώσεις συμμετοχής, θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γένεσης και ο αριθμός δελτίου αθλητή ανανεωμένος για το 2013.
γ) Μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά αγώνισμα απεριόριστος
δ) Οι αρχηγοί των ομάδων πρέπει να έχουν στη διάθεση της Αγωνοδίκου Επιτροπής τα δελτία των αθλητών-τριων, την κατάσταση ανανέωσης για το 2013 και τα δελτία υγείας θεωρημένα κανονικά.

6. ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΗ 
Η σύσκεψη των εκπροσώπων των μετεχόντων σωματείων, αγωνοδίκου και οργανωτικής επιτροπής καθώς και η κλήρωση των διαδρομών θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία  του Ομίλου Μαυροχωρίου την Παρασκευή  28/06/2013 και ώρα 20:00 υπό την προεδρία του αλυτάρχη των αγώνων κ. Μπούσης Ναούμης
Παρακαλούνται τόσο η αγωνόδικος επιτροπή, όσο και τα συμμετέχοντα σωματεία να στείλουν εκπροσώπους.

7.ΕΥΘΥΝΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Τα σωματεία και οι αθλητές που θα αγωνιστούν λαμβάνουν μέρος στους αγώνες αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και έχουν την υποχρέωση να πειθαρχούν στα διαγράμματα κινήσεως, στα σήματα κυκλοφορίας σκαφών και στις οδηγίες του διοργανωτή. Ο Ν.Ο Μαυροχωρίου και οποιοδήποτε μέλος των επιτροπών.
Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα ή ζημίες σε πρόσωπα και υλικά πριν, κατά και μετά το πέρας των αγώνων.

8. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Θα υπάρχει ιατρική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων στο μέτρο της ευθύνης του διοργανωτή.

9. ΕΠΑΘΛΑ 
Οι απονομές θα γίνουν μισή ώρα μετά την λήξη των αγώνων στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου  Μαυροχωρίου. 
Στους νικητές κάθε αγωνίσματος θα απονεμηθούν. 
α. Διπλώματα και μετάλλια στους αθλητές των πρώτων τριών λέμβων

10. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
Η φιλοξενία κάποιων αθλητών θα ορισθεί κατόπιν επικοινωνίας μέχρι την Τετάρτη 26/6/2013. 
Η φιλοξενία θα περιλαμβάνει διανυκτέρευση το Σάββατο 29/06/2013

11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΕΜΒΩΝ 
Τα σωματεία θα συμμετάσχουν στον αγώνα με δικές τους λέμβους 

12. ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Όπως έχει ορισθεί από την Κ.Ε.Δ. 

13.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Αλυτάρχης αγώνων είναι ο Μπούσης Ναούμης. τηλ επικοινωνίας 6937440605.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         ΠΕΤΚΑΝΑ ΕΦΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: