Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ένας γυμναστής, δύο Καθηγητές Γαλλικής και δύο υπάλληλοι στην Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας Αθλητικών Σχολείων και ΤμημάτωνΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με έκπληξη διαβάσαμε μια μοναδική πρωτοτυπία: Από τα πέντε μέλη της Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας Αθλητικών Σχολείων μόνο ο ένας είναι εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, ο Πρόεδρος της. Από τους υπόλοιπους, οι δύο είναι διοικητικοί υπάλληλοι του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και οι άλλοι δύο είναι εκπαιδευτικοί Γαλλικής Φιλολογίας.

Τα παραπάνω καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, με επιστολή προς την υπηρεσιακή υπουργό Παιδείας Φρόσω Κιάου.

Ειδικότερα η επιστολή της Ένωσης, έχει ως εξής:

Θέμα: Μοναδική πρωτοτυπία η σύνθεση της Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας Αθλητικών Σχολείων και Τμημάτων

Στις 10.8.2015 (πηγή: ηλεκτρονική εφημερίδα για την παιδεία “esos.gr”) ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου δημιουργίας Αθλητικών Σχολείων και Τμημάτων. Το έργο της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι η σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία Αθλητικών Σχολείων και Τμημάτων ανά την επικράτεια και η κατάθεσή της το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 για περαιτέρω αξιοποίηση.

Με έκπληξη διαβάσαμε μια μοναδική πρωτοτυπία: Από τα πέντε μέλη της Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας Αθλητικών Σχολείων μόνο ο ένας είναι εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, ο Πρόεδρος της. Από τους υπόλοιπους, οι δύο είναι διοικητικοί υπάλληλοι του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και οι άλλοι δύο είναι εκπαιδευτικοί Γαλλικής Φιλολογίας.

Και κάπου εδώ, γεννιέται εύλογα το ερώτημα: Γιατί ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. να δεχτεί να προεδρεύσει σε ένα συλλογικό όργανο που η σύνθεσή του δεν αντιπροσωπεύει τον εκπαιδευτικό κλάδο της Φυσικής Αγωγής. Τι είδους προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από άτομα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την Φυσική Αγωγή.

Αποκλείστηκαν Πανεπιστημιακά Τμήματα Φυσικής Αγωγής, Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής και αξιόλογοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής με μακρά διδασκαλία στα Αθλητικά Τμήματα.

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής έχει πρόταση για τη δημιουργία αυτόνομων Πειραματικών Αθλητικών Σχολείων (γυμνάσιο και λύκειο). Κύριος σκοπός του αθλητικού σχολείου θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση δωρεάν υψηλής Παιδείας και κυρίως προπονητικών αθλητικών μονάδων, με στόχο επιδόσεις παγκοσμίου Ολυμπιακού επιπέδου και στελέχωση των Εθνικών μας Ομάδων.

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής θεωρεί αναγκαία την άμεση ανασυγκρότηση της επιτροπής και την στελέχωσή της με ειδικούς εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής,
προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη επιστημονικά πρόταση σπουδών για τα αθλητικά σχολεία.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Τριπόδης                                              Ιωάννης Γρυπάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: